Handikappverksamhet

Maud har gått ridsportsförbundets utbildning för handikappledare inom ridsporten.

 

Efter avslutad kurs våren 2009, känner vi oss nu mogna att erbjuda ridning för barn med olika funktionsnedsättningar.

 

Vi anser att vi har mycket lämliga hästar för mindre barn att lära sig rida på. Oavsett om man har en funktionsnedsättning eller ej.

I möjligaste mån, tycker jag att vi  ska jobba för ”integrerad ridning”.

 

Det innebär att vi blandar barn med eller utan funktionsnedsättningar i samma ridgrupp så långt som det är möjligt. På så sätt ökar vi både förståelsen för att ”alla är olika” samtidigt som vi också förmedlar att ”alla får vara med”.

 

Det känns som ett vinnande koncept för alla i ridgruppen!

 

Givetvis finns det fall då detta ej är möjligt, och då försöker vi tillsammans med ER hitta bästa lösningen.

Vi tror nämligen att tillsammans med barnets föräldrar, eventuell sjukgymnast/arbetsterapeut, och Vi här på Hjälmsättra, kan hitta lämpliga lösningar för att bidra till en mycket givande ridupplevelse som både är utvecklande för såväl själ som kropp.