Prova På

 

Att ”prova på” är ett bra sätt att se

om detta med ridning är något man vill  hålla på med

Kontakta oss för lämplig dag och tid.

eller anmäl intresse via e-post

 

Uppgifter om telefon och mailadress på första sidan

 

Vid fortsatt ridning dras provapå-avgiften av på terminsavgiften

 

För Rideleven innebär detta att man får

 ”prova på” 3 ridlektioner i följd.

 

Om man sedan vill fortsätta

så betalar man resterande ridavgift för terminen + medlemsavgift 300 kr

Prova Påare”  rider sina testomgångar 3 tillfällen i rad, med start på anmälningsdatum.

Anmäld frånvaro´under ”Prova På” perioden, kan ridas igen endast OM eleven fortsätter ridterminen.

Vid önskan om att avsluta ”Prova På”-period, ska det ske senast 2 dagar efter sista

”Prova-På”-dagen” annars övergår platsen till ordinarie ridabonnemang.