Textruta: Klubbtävlingar i hoppning för lektionsryttare
 på Hjälmsättra Gård
Fredagen den 21 september 2018
Utklädningstävling

      Klasser (öppen för medlemmar i HjKR): 

LG, 20 cm. Clearround.		100 kr
LF, fr.30 cm (+10 cm/kategori) Vuxen tillåten på banan
	Kortare, enklare bana. Endast Fas 1		150 kr
3.	LF+. Enklare bana fast med en Fas 2 (samma bana på tid)	150 kr
4.	LE, fr 40 cm (+10 cm/kategori) 	 	150 kr
5.	LD 	          	200 kr
6.	LC	  	150 kr
	
Kallblod går som C-ponny. Billan som B-ponny

Sista anmälningsdag 11/9. Efteranmälningar mottages ej! 
Proppen öppnar för anmälan 1 september kl 19,00 och stänger för anmälan 11/9 kl 19,00Egen nummerlapp krävs. Finns att köpa för 50 kr i domartornet mellan kl 16,00-16,30

Anmälan sänds till; admin@hjalmsattra.se 
Ange Ryttare, klass och 3 olika önskehästar. 
Förälder till den tävlande ska vara tävlingsfunktionär under några tävlingsklasser under tävlingsdagen!

Anmälningsavgiften sätts in i samband med godkänd anmälan (bekräftelse via mail) på bg 403-4229. 
Ej insatt inom 3 dagar efter godkänd anmälan – betraktas som återtagen.
Vi får fortfarande påminna en del. Vi kommer bli hårdare på detta.
 
Ryttarmeddelande utsänds ett par dagar före tävlingsdag. 
Läggs ut på facebook – Klubbtävlingar på Hjälmsättra. Ev. även mail.
Ange mailadress vid anmälan. Frågor 070-728 08 19 Maud

Inget sekretariat finns, då alla avgifter ska vara betalda i förväg!

Banan öppen efter banbygget är klart. Banskiss sätts upp i stallet. 
Första start ca 16:30. Banan plockas ihop av startande i klass 5-7, efter avslutad tävling. 

Banskiss finns uppsatt i stallet under förmiddagen tävlingsdagen. Första start ca 16:30

Rosett till samtliga startande. Finns att hämta i caféterian under öppettiden tävlingsdagen.
Hederspris till placerade enligt TR1 i klass 2-7. Rosett till bäst utklädda ekipage.

Röstning sker i brevlådan vid läktaren. Endast en röst per person! Röstlapp fås vid startanmälan.

Caféteria med fika och hamburgare kommer finnas öppen under tävlingsdagen.

VÄLKOMNA!!