Moflos Zugarbabe

7 juni  2007

                            u:  Moflos Fester                           e: Moflos Zamira

                    ue: Jesper                                     ee: Laeryds Domenic

Textruta: Glaze som vi kallar henne, köptes i februari 2015. Hon är som många av våra 
B-ponnier från Moflos Stuteri. 
Hon är en snäll ponny och funkar lika bra i dressyr som i hoppning. Är rätt lik Bästico till utseendet.