KUSKMEDDELANDE, Sportkörning Johannesberg 30-31 maj 2015

 

Hjälmsättra Kusk och Ryttare och Johannesbergskuskarna hälsar er hjärtligt välkomna till körtävling Johannesberg, Gottröra i LB, LA och MSV klass med häst och vagn 30-31 maj 2015

 

Sekretariatet (vid parkeringen) har öppet från kl. 07:00 på lördagen tills alla startanmält, dock senast kl. 10:30. Därefter sker startanmälan till tävlingsledaren. Under söndagen är sekretariatet öppet mellan 08:00 och 09:00 i samband med veterinärbesiktningen. Behöver du nå sekretariatet under tävlingsdagen hänvisar vi till tävlingsledarens telefon, se nedan. Under tävlingstid finns sekretariatet bredvid cafeterian.

 

Individuell startanmälan skall göras av kusk/transportör före urlastning. Vaccinationsintyg skall visas upp.

 

Veterinäravgift betalas i samband med startanmälan 250 kr/häst, 125 kr för andra hästen i par, 75 kr för tredje.

 

Samtliga deltagande hästar skall inom hela tävlingsområdet bära väl synlig ID-bricka. Kusken tillhandahåller själv hästens ID-bricka och den skall bäras vid allt arbete med hästen.

 

Ekipagenummer skall finnas väl synligt på vagn för att kunna identifieras av domare och funktionärer. Depositionsavgift 100 kr för nummerskylt till vagn betalas i samband med startanmälan (nummerskylt återlämnas i cafeterian).

 

Parkering och urlastning skall ske på parkeringen vid sekretariatet. Vägbeskrivning: gå in på http://maps.google.se och sök ”Johannesberg, Gottröra” så ser ni infarten till Johannesberg från väg 77. Parkeringen/sekretariatet ligger på gräsytan 200m från väg 77. Tävlingsplatsen 500m österut.

 

Arrangerande klubb ansvarar inte för uppstallning, uppstallning kan bokas enligt proposition.

 

Camping är tillåten vid sekretariatet/parkeringen. El, dricksvatten eller vatten till hästar finns inte! Toaletter (utedass) finns vid parkeringen och dressyrbanan.

 

Domare                               Jill Isebark (dressyr LA och MSV)
Jan-Eric Andreason (dressyr LB, precision samt maraton)
Överdomare Jill Isebark

 

Funktionskontroll              Dressyr Senast 30 minuter före start. Sker på ängen nedanför cafeterian. Ev. brister måste rättas till före start. Funktionskontrollen öppnar kl. 08:00.

 

Start dressyr                       Lördag kl. 08:30 klass LA och därefter MSV (bana 1)
Lördag kl. 08:30 klass LB avd B och därefter LB avd A (bana 2)

OBS! Löpande start i dressyr efter de 5 första ekipagen på morgonen (bana 1 respektive 2). Vi ber alla kuskar att noga kontrollera ev. strykningar och vara i god tid till funktionskontroll och start.

 

Dressyrbana                       Gräs 40x80m, liksom framkörning. Anläggningsskiss med banornas placering sätts upp vid sekretariatet och cafeterian.
LA klass kör Sv lätt nr 2, MSV kör Sv Msv nr 2.
LB klass kör Sv lätt nr 1, men ryggning i LB avd A och avd B utgår från Sv lätt nr 1:s program. Vid punkt 11 vänder ni in på medellinjen i arbetstrav och gör en markerad halt vid X, fortsätt sedan i punkt 12 med skritt fram till G.

 

Banbyggare precision            Roine Hallberg

            

Start precision                    Lördag kl. 12:30 och därefter enligt startlistan. OBS! löpande start direkt efter föregående ekipage (cirka 5 minuter per ekipage).

 

Precisionsbana                   Gräs, liksom framkörning. Banskiss delas ut vid startanmälan i sekretariatet, banlängder och tider anslås vid tävlingsplatsen/cafeterian. Precisionsbanan är öppen minst 1 timme och 30 minuter före första start precision (banan får beträdas innan men är inte besiktigad, ev. ändringar anslås enligt ovan).
Bedömning A:0 för alla utom LB avd B som kör CR.

 

Banbyggare maraton             Therese Blomgren

 

Veterinärbesiktning          Innan maraton söndag kl. 08:00-09:00 vid sekretariatet/parkeringen. Hästar/ponnyer skall visas för hand med huvudlag utan skygglappar.

 

Funktionskontroll              Maraton Senast 15 min före start vid sekretariatet/parkeringen. Eventuella brister måste rättas till före start. Funktionskontrollen öppnar kl. 09:00.

 

Start maraton                     Söndag kl. 09:30 och därefter enligt startlistan. Vid strykningar kan starttiderna tidigareläggas.

 

Maratonbanan                   Maraton enligt TR-V. A-sträcka, Transportsträcka och B-sträcka för LA och MSV, endast B-sträcka för LB. Antal hinder preliminärt: LB 4st, LA 5st och MSV 5st. Vattenhinder förekommer. Start och mål preliminärt: LA och MSV startar vid sekretariatet/parkeringen, LB startar på ängen nedanför cafeterian, mål för alla klasser är på ängen nedanför cafeterian. Körschema, banskiss och hinderskisser delas ut vid startanmälan i sekretariatet. Banan är öppen hela lördagen men besiktigas under lördagen, ev. ändringar meddelas vid bangenomgången preliminärt kl. 15:30 på lördagen vid cafeterian.

 

Preliminär startlista bifogas. Det är ”specialtider” för kuskar som kör fler ekipage eller har gemensam groom. Preliminära starttider maraton för LA och MSV klass avvaktar fastställande av sträcktider.

 

I nuläget blir det sammanslagning av klasser enligt följande: LB avd A dressyr klass 8 och LB avd A precision klass 12 slås ihop med LB avd A fullständig klass 2 i dessa moment. LA dressyr klass 9 och LA precision klass 13 slås ihop med LA fullständig klass 3 i dessa moment. MSV dressyr klass 10 och MSV precision klass 14 slås ihop med MSV fullständig klass 4 i dessa moment.

 

Tävlingsledare är Annika Skoog, telefon 070 483 8044. Biträdande tävlingsledare är Maud Karlsson, telefon 070 728 0819.

 

Enklare servering finns under tävlingstid. Till lunch serveras hamburgare. Det går att betala med kort.

 

Toaletter (utedass) finns vid parkeringen och dressyrbanan.

 

Vatten finns EJ på tävlingsplatsen!

 

Prisutdelning sker vid cafeterian när resultaten är färdigräknade (30 minuter efter anslaget resultat). Prisutdelning enligt TR-I moment 144, tävlingsklädd kusk. Prisutdelning för dressyr och precision sker preliminärt kl. 15:30 på lördagen strax före genomgång av maratonbanan. Prisutdelning för maraton och totalt på söndagen efter tävlingens slut för alla klasser.

 

På ett förspänt ekipage skall det alltid finnas en person vid tömmen på vagnen!

 

Eventuella frågor innan tävlingen kan ställas till Dan Pettersson 073 437 5437.

 

Lycka till och välkomna!

Hjälmsättra Kusk och Ryttare och Johannesbergskuskarna

 

 

”CODE OF CONDUCT”

Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt.

Hästens välbefinnande skall alltid komma i första hand, före krav från uppfödare, tränare, ryttare, ägare, hästhandlare, organisatör, sponsorer, media och funktionärer.

Hästens hälsa och välfärd måste garanteras vid all hantering av hästen och vid all veterinär behandling.

Högt ställda kvalitetskrav på fodermedel, hygien, hälsa och säkerhet för hästen måste uppfyllas.

Hästens närmiljö måste alltid beaktas. Ventilation, utfodring och vattning måste fungera tillfredsställande. Detta gäller också under transport av hästen.

Det är viktigt att ständigt verka för ökad utbildning och ökade kunskaper om hästhållning och träning.

För hästens bästa är det väsentligt att kusken är kompetent, kunnig och i god fysisk kondition.

Hästen är en levande varelse och detta måste beaktas vid all körning och träning. Metoder som FEI och Svenska Ridsportförbundet anser olämpliga får inte användas.

Svenska Ridsportförbundet skall på ett lämpligt sätt kontrollera att medlemmar, ridklubbar och distrikt värnar om hästens välfärd.

Nationella och internationella bestämmelser inom ridsporten beträffande hästens hälsa och välfärd måste följas under såväl tävling som träning. Tävlingsregler och bestämmelser måste ständigt granskas för