Textruta: Frånvaro under
Ridläger kan ej ridas igen
Textruta: Sommarens ridläger öppen för anmälan from 1 december