Ungdomssektionen   2018 

http://www.hjalmsattra.se/index-filer/image4681.jpg

Ordförande: 

Ida Önnerdal

Ålder: 17 år
Sköthäst: Frasse

Favoritmat: Tacos

Skola: Skärgårdsstadsskolan

Favorit gren med häst: Allt

Skola: Tråsättra skolan
Favoritämne: Matte och NO
Bästa med stallet: Allt

 

 

 Ledamot

 Cornelia Georgii

 

Ledamot/Valberedningen

Emilia Jonsson

Ålder: 19 år

Favorithäst: Fideli

Favoritmat: Tacos

Skola: Österåkers Gymnasium

Favoritämne: Tyska

Favoritgren: Allt

Bästa med stallet: Allt

Ledamot

Edit Badlund

 

 

 

Ledamot

Elin Bromming

Ledamot

Olivia Georgii

Suppleant:

My Gustafsson

 

Suppleant:

Olivia Lönnqvist