Hästpass

 

Från och med 1 mars 2002 ska alla svenska hästar ha ett pass.

I första hand krävs hästpass för föl, vid tävling, export och slakt, men före 2005 års utgång ska samtliga hästar i Sverige ha hästpass.

I Sverige utfärdas passen av de rasföreningar som är godkända av Statens Jordbruksverk som register- och stamboksförande förening.

Hästpasset innehåller ägare, identitetshandling, konturdiagram, vaccinationer, laboratorieundersökningar, behandlingar mm.

Konturdiagram (beskriver hästens färg, tecken, virvlar och andra kännetecken) ska fyllas i av en ID kontrollant.

Hästpasset ska alltid följa hästen, t.ex vid veterinärundersökning, tävling, betäckning mm.

När du ansöker om hästpass kontaktar du den rasförening (se förteckning över SH:s medlemsföreningar) din häst tillhör, där får du också information om vilka papper du ska skicka tillsammans med din passansökan. Råder det tveksamhet vart du skall vända dig kontaktar du Svenska Hästavelsförbundet, tel 0511-67230, eller gå in på SH:s hemsida under passinformation.

Svenska Travsportens Centralförbund (STC) utfärdar pass till kallblodiga och varmblodiga travhästar, tel 08-6272120 eller www.travsport.se.

Svenska Galoppförbundet (SG) utfärdar pass till galopphästar, tel.08-6272279, www.galoppsport.se eller email: info@galoppsport.se, 

men från och med 2007 får ID-kontrollanter med chipbehörighet ID-kontrollera galoppörer. 

Handläggningstiden varierar mellan de olika rasföreningarna beroende på arbetsbelastning samt föreningens resurser.

 

 

 

Lite info om chipmärkning och pass

 

Krav på chipmärkning -

från och med 2009-07-01 skall alla hästar som skall nyregistreras chipmärkas.


Russ - alla russ som nyregistreras skall chipmärkas fr o m 2004-01-01.
Connemara - alla connemara som nyregistreras skall chipmärkas fr o m 2005.
Dartmoor - alla nyregistreringar från 2006 och alla som byter från registreringsbevis till pass.
Islandshästar - föl födda fr o m 2003 skall chipmärkas vid registrering.
Knabstrupper - födda from 2004 skall chipmärkas vid registrering.
Ardenner - föl födda from 2006 ska chipmärkas.
Halvblodshingstar som skall delta i avelsvärdering fr o m 2005 - skall chipmärkas innan röntgen sker.
Halvblodsföl födda 2006 -skall chipmärkas och DNA-typas med härstamningskontroll.
Tävlingsponnyer enligt Svenska Ridsportförbundets TR


Från och med 2006 ska alla ponnyer som tävlar på inbjudningstävling eller högre vara chipmärkta.

Chipmärkning - ska utföras av godkänd chipmärkare eller veterinär

 

Maud Karlsson är godkänd chipmärkare och ID-kontrollant med godkänd färgkurs.

och kan därför utföra de krav som ställs

(ID-kontrollanter med godkänd färgkurs - dessa får utföra ID-kontroll på samtliga av SH:s raser , utom travare )

 

Kontakta mig via mobil 070-728 08 19  eller mail  admin@hjalmsattra.se